Temporary website for insurance company logo approval
pdp youtube by icon8 facebook by icon8 Instagram by icon8

搜尋獲嘉許生命傳愛大使 2006 - 2020


獲嘉許年份

Year of Award

嘉許獎狀

Certificate of Recognitio

中文名稱

Chinese Name

英文名稱

English Name

2020 HLCM 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2020 HLCM 龍子明 Lung Chee Ming George
2020 HLCM 蘇婉薇 So Yuen May Teresa
2020 LCM 陳偉光 Chan Wai Kwong, Tom
2020 LCM 羅永健 Law Wing Kin, Kent
2020 LCM 潘立紅 Poon Lap Hung, Diane
2020 LCM 談德森 Tam Tak Sum, Alfred
2020 LCM 黃錦成 Wong Kam Shing, Matthew
2020 LCM 胡國樑 Wu Kwok Leung, Tony
2020 LCM 余漢傑 Yu Hon Kit, Titus
2020 LCL 陳巧霖 Chan Hau Lam Piann
2020 LCL 陳美和 Chan Mei Wo Rebecca
2020 LCL 陳佩和 Chan Pui Wo Wendy
2020 LCL 陳偉洛 Chan Wai Lok
2020 LCL 陳穎欣 Chan Wing Yan
2020 LCL 趙嘉昇 Chiu Ka Sing
2020 LCL 馮顥晉 Fung Ho Chun
2020 LCL 何婉顏 Ho Yuen Ngan Wendy
2020 LCL 許景恒 Hui King Hang Kenneth
2020 LCL 劉志英 Lau Chi Ying Cindy
2020 LCL 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching
2020 LCL 馬驊伯 Ma Hua Ba,Alex
2020 LCL 布恩威 Po Yan Wai Andy
2020 LCL 岑旗開 Shum Kei Hoi Alex
2020 LCL #N/A Sin Wai Sing, Samuel
2020 LCL 溫婉珊 Wan Yuen Shan Shirley
2020 LCL 黃靖浩 Wong Ching Ho
2020 LCL 黃顯文 Wong Hin Man Terry
2020 LCL 黃家寶 Wong Ka Po
2020 LCL 黃國杰 Wong Kwok Kit Anthony
2020 LCL 余珠燕 Yu Chu Yin Priscilla
2020 LCA 歐健華 Au Kin Wa
2020 LCA 歐陽俊威 Au Yeung Chun Wai
2020 LCA 陳巧霖 Chan Hau Lam Piann
2020 LCA 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2020 LCA 陳健安 Chan Kin On Tim
2020 LCA 陳蔓葆 Chan Man Po Crystal
2020 LCA 陳美梅 Chan Mei Mui May
2020 LCA 陳偉洛 Chan Wai Lok
2020 LCA 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2020 LCA 陳穎欣 Chan Wing Yan
2020 LCA 陳苑嘉 Chan Yuen Kai
2020 LCA 周超英 Chau Chiu Ying
2020 LCA 鄭家強 Cheng Ka Keung
2020 LCA 張浚崑 Cheung Chun Kwan
2020 LCA 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2020 LCA 張雲峰 Cheung Wan Fung Billy
2020 LCA 趙嘉昇 Chiu Ka Sing
2020 LCA 朱嘉麗 Chu Ka Lai Natasha
2020 LCA 朱健華 Chu Kin Wa
2020 LCA Chu Lai Fan Chu Lai Fan
2020 LCA 徐玉珍 Chui Yuk Chun Sally
2020 LCA 鍾潔玲 Chung Kit Ling
2020 LCA Fu Chung Yi Fu Chung Yi
2020 LCA 馮顥晉 Fung Ho Chun
2020 LCA 馮國偉 Fung Kwok Wai Carry
2020 LCA 侯麗施 Hau Lai See Maria
2020 LCA Ho Wing Ho Ho Wing Ho
2020 LCA 何婉顏 Ho Yuen Ngan Wendy
2020 LCA 許景恒 Hui King Hang, Kenneth
2020 LCA 葉子輝 Ip Tsz Fai
2020 LCA 簡桂卿 Kan Kwai Hing Christina
2020 LCA 顧天齊 Koo Tin Chai Andies
2020 LCA 郭璟宜 Kwok King Yi
2020 LCA 郭小蓮 Kwok Siu Lin Yvonne
2020 LCA Lai Chi Tong Lai Chi Tong
2020 LCA 黎美玉 Lai Mei Yuk
2020 LCA 賴枳荍 Lai Tsz Kiu Mini
2020 LCA 黎綺玲 Lai Yee Ling Elaine
2020 LCA 林昌平 Lam Cheong Ping
2020 LCA Lam Ching Yiu Yoyo Lam Ching Yiu Yoyo
2020 LCA 林耀俊 Lam Yiu Chun
2020 LCA 劉志英 Lau Chi Ying Cindy
2020 LCA 劉璟璇 Lau King Suen
2020 LCA 劉潔兒 Lau Kit Yee
2020 LCA 劉佩芬 Lau Pui Fan
2020 LCA 劉耀康 Lau Yiu Hong
2020 LCA Law Kin Yan Law Kin Yan
2020 LCA 羅詠心 Law Wing Sum
2020 LCA Lee Chi Tat Lee Chi Tat
2020 LCA 李藹華 Lee Oi Wah
2020 LCA 李紫妍 Lee Tsz Yin
2020 LCA 梁嘉俊 Leung Ka Chun
2020 LCA 梁潔宜 Leung Kit Yee Helen
2020 LCA Leung Kwun Kau Leung Kwun Kau
2020 LCA 利國偉 Li Kwok Wai Raymond
2020 LCA 20193079 Li On Ying Jackie
2020 LCA Lin Yuexin Lin Yuexin
2020 LCA 盧淑嫻 Lo Suk Han Pecky
2020 LCA 馬偉強 Ma Wai Keung Scott
2020 LCA 吳浩然 Ng Ho Yin
2020 LCA 伍靄麒 Ng Oi Kei Annarosa
2020 LCA 伍珮珊 Ng Pui Shan Hedi
2020 LCA 吳逸鴻 Ng Yat Hung Sunny
2020 LCA 魏麗敏 Ngai Lai Man
2020 LCA Or King Chun Or King Chun
2020 LCA 曲文秀 Qu Wenxiu
2020 LCA 石佩絲 Shek Pui Sze
2020 LCA 冼偉聲 Sin Wai Sing
2020 LCA So Mei Ling Mabel So Mei Ling Mabel
2020 LCA Tai Gsz Chai Tai Gsz Chai
2020 LCA 戴淑蘭 Tai Suk Lan Penny
2020 LCA 鄧桂珍 Tang Kwai Chun
2020 LCA 鄧秀清 Tang Sau Ching
2020 LCA 曾雪勤 Tsang Suet Kan Wanda
2020 LCA 謝佩欣 Tse Pui Yan
2020 LCA 溫婉珊 Wan Yuen Shan Shirley
2020 LCA 黃靖浩 Wong Ching Ho
2020 LCA 黃俊傑 Wong Chun Kit
2020 LCA 黃顯文 Wong Hin Man
2020 LCA 黃家寶 Wong Ka Po
2020 LCA 黃國杰 Wong Kwok Kit Anthony
2020 LCA Wong Mei Hua Wong Mei Hua
2020 LCA 黃偉宜 Wong Wai Yee Iris
2020 LCA 王瑜 Wong Yu Joan
2020 LCA 任翀慧 Yam Chung Wai
2020 LCA Yau Tung Po Yau Tung Po
2020 LCA 楊靜 Yeung Ching Candy
2020 LCA 楊健俊 Yeung Kin Chun
2020 LCA 楊璟 Yeung King
2020 LCA 嚴仲朗 Yim Chung Long
2020 LCA 鄒玉雁 Zou YuYan
2019 HLCM 陳偉光 Chan Wai Kwong Tom
2019 HLCM 戴作林 Julian Dale
2019 HLCM 羅永健 Law Wing Kin Kent
2019 HLCM 李慶逵 Lee Hing Kwai Duncan
2019 HLCM 龍子明 Lung Chee Ming George
2019 HLCM 麥永光 Mak Wing Kwong
2019 HLCM 蘇婉薇 So Yuen May Teresa
2019 HLCM 談德森 Tam Tak Sum Alfred
2019 HLCM 黃錦成 Wong Kam Shing Matthew
2019 HLCM 余漢傑 Yu Hon Kit Titus
2019 LCM 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2019 LCM 姜楚芝 Keung Chor Chee May
2019 LCL 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2019 LCL 陳苑嘉 Chan Yuen Kai
2019 LCL 詹碧華 Chim Pik Wa
2019 LCL 何震峰 Ho Chun Fung
2019 LCL 何婉顏 Ho Yuen Ngan Wendy
2019 LCL 許景恒 Hui King Hang Kenneth
2019 LCL 葉見春 Ip Kin Chun Maurice
2019 LCL 劉琼芝 Lau King Chi Stephanie
2019 LCL 劉麗燕 Lau Lai Yin
2019 LCL 劉佩芬 Lau Pui Fan
2019 LCL 劉佩儀 Lau Pui Yi
2019 LCL 梁兆昌 Leung Siu Cheong
2019 LCL 胡燕貞 Leung Woo Yin Ching Trica
2019 LCL 廖幗璋 Liu Kwok Cheung
2019 LCL 馬驊伯 Ma Hua Ba Alex
2019 LCL 布恩威 Po Yan Wai Andy
2019 LCL 岑旗開 Shum Kei Hoi Alex
2019 LCL 鄧桂珍 Tang Kwai Chun
2019 LCL 黃家寶 Wong Ka Po
2019 LCL 殷同慶 Yin Tongqing
2019 LCA 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2019 LCA 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2019 LCA 陳苑嘉 Chan Yuen Kai
2019 LCA 趙嘉昇 Chiu Ka Sing
2019 LCA 何婉顏 Ho Yuen Ngan Wendy
2019 LCA 許景恒 Hui King Hang Kenneth
2019 LCA 郭偉卿 Kwok Wai Hing
2019 LCA 劉志衡 Lau Chi Hang Alex
2019 LCA 劉志英 Lau Chi Ying Cindy
2019 LCA 劉佩芬 Lau Pui Fan
2019 LCA 劉佩儀 Lau Pui Yi
2019 LCA 李致達 Lee Che Tat
2019 LCA 李慶逵 Lee Hing Kwai Duncan
2019 LCA 梁兆昌 Leung Siu Cheong
2019 LCA 李凱怡 Li Hoi Yi
2019 LCA 吳美華 Ng Mei Wah
2019 LCA 布恩威 Po Yan Wai Andy
2019 LCA 鄧桂珍 Tang Kwai Chun
2019 LCA 黃家寶 Wong Ka Po
2019 LCA 黃淑娟 Wong Shuk Kuen Cannie
2019 LCA 茹沛蓮 Yee Pui Lin
2019 LCA 殷同慶 Yin Tongqing
2019 LCA 歐健華 Au Kin Wa
2019 LCA 曹琰璘 Cao Yanlin
2019 LCA 陳卓軒 Chan Cheuk Hin
2019 LCA 陳倬延 Chan Cheuk Yin Churchill
2019 LCA 陳海橋 Chan Hoi Kiu
2019 LCA 陳洪玉蘭 Chan Hung Yuk Lan
2019 LCA 陳雪貞 Chan Shuet Ching Jane
2019 LCA 陳少儂 Chan Siu Nung
2019 LCA 陳詩明 Chan Sze Ming Grace
2019 LCA 陳梓麒 Chan Tsz Ki
2019 LCA 陳潤川 Chan Yan Chuen
2019 LCA 陳欣泓 Chan Yan Hung
2019 LCA 陳奕羲 Chan Yik Hei
2019 LCA 陳佳怡 Chen Jiayi
2019 LCA 鄭李娜 Cheng Lei Nar
2019 LCA 鄭思敏 Cheng Sze Man
2019 LCA 張萬紅 Cheung Man Hung
2019 LCA 張美嫻 Cheung Mei Han
2019 LCA 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2019 LCA 張雲峰 Cheung Wan Fung Billy
2019 LCA 詹碧華 Chim Pik Wa
2019 LCA 趙廣蓮 Chiu Kwong Lin
2019 LCA 蔡家弘 Choi Ka Wang
2019 LCA 蔡美玲 Choi Mi Ling Sabrina
2019 LCA 蔡耀輝 Choi Yiu Fai
2019 LCA 周浩民 Chow Ho Man
2019 LCA 鍾潔玲 Chung Kit Ling
2019 LCA 鍾君諾 Chung Kwan Nok
2019 LCA 霍安妍 Fok On Yin Ann
2019 LCA 馮顯豪 Fung Hin Ho
2019 LCA 馮顥晉 Fung Ho Chun
2019 LCA 馮啟智 Fung Kai Chi
2019 LCA 侯麗施 Hau Lai See Maria
2019 LCA 何慧芳 He Hui Fong
2019 LCA 何志光 Ho Chi Kwong Prinzip
2019 LCA 何智文 Ho Chi Man
2019 LCA 何紹輝 Ho Siu Fai
2019 LCA 何穎豪 Ho Wing Ho
2019 LCA 康志恒 Hong Chi Hang
2019 LCA 葉子輝 Ip Tsz Fai
2019 LCA 簡桂卿 Kan Kwai Hing Christina
2019 LCA 姜楚芝 Keung Chor Chee May
2019 LCA 江兆邦 Kong Siu Pong
2019 LCA 顧天齊 Koo Tin Chai Andies
2019 LCA 關婉雯 Kuan Yuen Man Claudia
2019 LCA 郭靜媛 Kwok Ching Woon Janet
2019 LCA 郭克平 Kwok Hak Ping
2019 LCA 郭興建 Kwok Hing Kin Victor
2019 LCA 黎綺玲 Lai Yee Ling Elaine
2019 LCA 黎玉玲 Lai Yuk Ling
2019 LCA 林昌平 Lam Cheong Ping
2019 LCA 林洪卿 Lam Hung Hing
2019 LCA 林家純 Lam Ka Shun
2019 LCA 林敬慈 Lam King Chee Allen
2019 LCA 林美華 Lam Mei Wah
2019 LCA 林雁儀 Lam Ngan Yee
2019 LCA 林子祺 Lam Tsz Ki
2019 LCA 劉琼芝 Lau King Chi Stephanie
2019 LCA 劉麗燕 Lau Lai Yin
2019 LCA 劉寶堅 Lau Po Kin Angela
2019 LCA 劉珮怡 Lau Pui Yi
2019 LCA 羅敬波 Law King Por
2019 LCA 羅婷櫻 Law Ting Ying
2019 LCA 李藹華 Lee Oi Wah
2019 LCA 梁浩宏 Leung Ho Wang
2019 LCA 梁靄儀 Leung Oi Yee
2019 LCA 李恒康 Li Hang Hong
2019 LCA 利國偉 Li Kwok Wai Raymond
2019 LCA 李淑儀 Li Shuk Yi Isaac
2019 LCA 李胡燕瓊 Li Woo Yin King Cammy
2019 LCA 林詩藍 Lin Sze Lam
2019 LCA 廖芷仟 Liu Chee Chin Amelia
2019 LCA 廖幗璋 Liu Kwok Cheung
2019 LCA 廖慧鴻 Liu Wai Hung Stella
2019 LCA 羅靜雯 Lo Ching Man
2019 LCA 馬驊伯 Ma Hua Ba Alex
2019 LCA 麥永光 Mak Wing Kwong Tony
2019 LCA 吳智耀 Ng Chee Yiu
2019 LCA 吳紅梅 Ng Hung Mui
2019 LCA 吳家敏 Ng Ka Man
2019 LCA 吳嘉明 Ng Ka Ming
2019 LCA 伍麗貞 Ng Lai Ching
2019 LCA 吳曼霞 Ng Man Har Cindy
2019 LCA 伍珮珊 Ng Pui Shan Hedi
2019 LCA 吳秀蓮 Ng Sau Lin
2019 LCA 吳慧娜 Ng Wai Na
2019 LCA 布俊民 Po Chun Man
2019 LCA 石佩絲 Shek Pui Sze
2019 LCA 岑旗開 Shum Kei Hoi Alex
2019 LCA 岑尚文 Shum Sheung Man Shermon
2019 LCA 蕭美蓮 Siu Mei Lin Vico
2019 LCA 蘇仲賢 So Chung Yin
2019 LCA 蘇婉薇 So Yuen May Teresa
2019 LCA 孫佩蓮 Suen Pui Lin Pauline
2019 LCA 孫穎儀 Suen Wing Yee Annie
2019 LCA 宋月玲 Sung Yuet Ling Sandy
2019 LCA 戴淑蘭 Tai Suk Lan Penny
2019 LCA 談德森 Tam Tak Sum Alfred
2019 LCA 譚潤嫻 Tam Yun Han Louisa
2019 LCA 鄧月麗 Tang Yuet Lai
2019 LCA 湯國忠 Tong Kwok Chung
2019 LCA 湯耀廷 Tong Yiu Ting
2019 LCA 曾令平 Tsang Ling Ping
2019 LCA 謝金 Tse Kam
2019 LCA 謝倩昕 Tse Sin Yan Carol
2019 LCA 蔡妙萍 Tsoi Miu Ping Berlinda
2019 LCA 徐厚 Tsui Hau Kit
2019 LCA 徐媛玲 Tsui Wun Ling
2019 LCA 溫婉珊 Wan Yuen Shan Shirley
2019 LCA 黃志欣 Wong Chi Yan
2019 LCA 黃顯文 Wong Hin Man
2019 LCA 黃國杰 Wong Kwok Kit Anthony
2019 LCA 黃麗芳 Wong Lai Fong Emily
2019 LCA 黃麗銘 Wong Lai Ming Rebecca
2019 LCA 黃麗珊 Wong Lai Shan
2019 LCA 黃愛蓮 Wong Oi Lin
2019 LCA 黃淑英 Wong Shuk Ying Wendy
2019 LCA 王紹銘 Wong Siu Ming
2019 LCA 王帥邦 Wong Sui Pong
2019 LCA 黃淑卿 Wong Suk Hing Tammy
2019 LCA 黃德儀 Wong Tak Yee Anny
2019 LCA 黃梓騫 Wong Tsz Hin Victoria
2019 LCA 黃偉雄 Wong Wai Hung
2019 LCA 胡進禧 Wu Chun Hei
2019 LCA 吳靜儀 Wu Gung Yee Amanda
2019 LCA 楊靜 Yeung Ching Candy
2019 LCA 楊肖瑜 Yeung Chiu Yu
2019 LCA 葉勤 Yip Kan
2019 LCA 余漢傑 Yu Hon Kit Titus
2019 LCA 袁煥霞 Yuen Woon Ha
2019 LCA 任淑芬 Yum Suk Fun
2018 HLCM 陳潔恩 Chan Kit Yan Kit
2018 HLCM 戴作林 Jualian Dale
2018 HLCM 羅永健 Law Wing Kin Kent
2018 HLCM 龍子明 Lung Chee Ming George
2018 HLCM 沈維燦 Shum Wai Chan Peter
2018 HLCM 蘇婉薇 So Yuen May Teresa
2018 HLCM 談德森 Tam Tak Sum Alfred
2018 LCM 陳偉光 Chan Wai Kwong Tom
2018 LCM 梁兆昌 Leung Siu Cheong Matthew
2018 LCM 盧英漢 Lo Ying Hon Chris
2018 LCM 盧耀輝 Lo Yiu Fai William
2018 LCM 歐陽祖瀚 Ou Young Cho Hon Chester
2018 LCM 彭志聰 Pang Chi Chung
2018 LCM 黃錦成 Wong Kam Shing Matthew
2018 LCM 黃偉光 Wong Wai Kwong
2018 LCL 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2018 LCL 陳緯國 Chan Wai Kwok Wilson
2018 LCL 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2018 LCL 陳煥璋 Chan Woon Cheung
2018 LCL 陳苑嘉 Chan Yuen Kai
2018 LCL 何震峯 Ho Chun Fung Dick
2018 LCL 何婉顏 Ho Yuen Ngan
2018 LCL 許景恒 Hui King Hang Kenneth
2018 LCL 郭春光 Kwok Chun Kwong Albert
2018 LCL 劉佩芬 Lau Pui Fan
2018 LCL 劉迪鴻 Lau Tik Hung Teddy
2018 LCL 羅金妹 Law Kam Mui Esther
2018 LCL 梁兆昌 Leung Siu Cheong Matthew
2018 LCL 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching Trica
2018 LCL 吳曼霞 Ng Man Har Cindy
2018 LCL 鄧桂珍 Tang Kwai Chun Jane
2018 LCL 黃謨賢 Wong Mok Yin Jolly
2018 LCL 黃淑英 Wong Shuk Ying Wendy
2018 LCL 袁子彤 Yuen Chi Hung Ricky
2018 LCA 區國麟 Au Kwok Lun
2018 LCA 陳卓軒 Chan Cheuk Hin
2018 LCA 陳鎮松 Chan Chun Chung
2018 LCA 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2018 LCA 陳建國 Chan Kin Kwok
2018 LCA 陳潔恩 Chan Kit Yan Kit
2018 LCA 陳美和 Chan Mei Wo Rebecca
2018 LCA 陳少儂 Chan Siu Nung
2018 LCA 陳緯國 Chan Wai Kwok Wilson
2018 LCA 陳維民 Chan Wai Man Patrick
2018 LCA 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2018 LCA 陳泳希 Chan Wing Hei
2018 LCA 陳煥璋 Chan Woon Cheung
2018 LCA 陳潤川 Chan Yan Chuen Ian
2018 LCA 陳奕羲 Chan Yik Hei
2018 LCA 陳苑嘉 Chan Yuen Kai
2018 LCA 周翠蓮 Chau Chui Lin
2018 LCA 鄭玉華 Cheng Yuk Wa
2018 LCA 張浚崑 Cheung Chun Kwan Gary
2018 LCA 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2018 LCA 張偉文 Cheung Wai Man
2018 LCA 張雲峰 Cheung Wan Fung Billy
2018 LCA 詹碧華 Chim Pik Wa Cookie
2018 LCA 趙紹明 Chiu Shiu Ming Billy
2018 LCA 蔡雯莉 Choi Man Lee
2018 LCA 蔡耀輝 Choi Yiu Fai
2018 LCA 莊珮嘉 Chong Pui Kar Anita
2018 LCA 周潔貞 Chow Kit Ching
2018 LCA 朱慧雯 Chu Wai Man Vivian
2018 LCA 鍾啟聲 Chung Kai Sing
2018 LCA 丁志恆 Ding Chi Hang
2018 LCA 霍安妍 Fok On Yin Ann
2018 LCA 郭善甄 Guo Shan Zhen
2018 LCA 侯麗施 Hau Lai See Maria
2018 LCA 何紹輝 Ho Siu Fai
2018 LCA 何婉顏 Ho Yuen Ngan
2018 LCA 許景恒 Hui King Hang Kenneth
2018 LCA 許麗如 Hui Lai Yu Rita
2018 LCA 洪佩珊 Hung Pui Shan
2018 LCA 金鈴 Jinling
2018 LCA 簡桂卿 Kan Kwai Hing Christina
2018 LCA 江淑貞 Kong Suk Ching Katherine
2018 LCA 郭靜媛 Kwok Ching Woo Janet
2018 LCA 郭小蓮 Kwok Siu Lin Yvonne
2018 LCA 賴枳荍 Lai Tsz Kiu Mini
2018 LCA 黎綺玲 Lai Yee Ling Elaine
2018 LCA 林家純 Lam Ka Shun
2018 LCA 林經渭 Lam King Wai Vincent
2018 LCA 林子祺 Lam Tsz Ki
2018 LCA 劉志衡 Lau Chi Hang Alex
2018 LCA 劉志英 Lau Chi Ying Cindy
2018 LCA 劉佩芬 Lau Pui Fan
2018 LCA 劉佩珊 Lau Pui Shan
2018 LCA 劉偉業 Lau Wai Yip Lawrence
2018 LCA 劉煜楠 Lau Yuk Nam
2018 LCA 羅金妹 Law Kam Mui Esther
2018 LCA 羅偉嘉 Law Wai Ka
2018 LCA 李顯文 Lee Hin Man
2018 LCA 李潔靈 Lee Kit Ling May
2018 LCA 李惠英 Lee Wai Ying
2018 LCA 李偉源 Lee Wai Yuen
2018 LCA 梁兆昌 Leung Siu Cheong Matthew
2018 LCA 梁偉程 Leung Wai Ching Winston
2018 LCA 梁彥恆 Leung Yin Hang Lawrence
2018 LCA 李真真 Li Chun Chun Ring
2018 LCA 利國偉 Li Kwok Wai Raymond
2018 LCA 李麗英 Li Lai Ying
2018 LCA 連敏舒 Lin Man Shu Joanne
2018 LCA 廖慧鴻 Liu Wai Hung Stella
2018 LCA 盧淑嫻 Lo Suk Han Pecky
2018 LCA 雷佩賢 Lui Pui Yin Emily
2018 LCA 呂小翠 Lui Siu Chiu Moon
2018 LCA 龍子明 Lung Chee Ming George
2018 LCA 馬鈞銳 Ma Kwan Yui
2018 LCA 馬燕玲 Ma Yin Ling Maggie
2018 LCA 麥碧枝 Mak Pik Chi
2018 LCA 莫建碧 Mok Kin Bik Diana
2018 LCA 吳美華 Ng Mei Wah
2018 LCA 吳寶恩 Ng Po Yan
2018 LCA 吳廷軒 Ng Ting Hin Jacky
2018 LCA 歐陽祖瀚 Ou Young Cho Hon Chester
2018 LCA 彭志聰 Pang Chi Chung
2018 LCA 彭智豪 Pang Chi Ho
2018 LCA 布桂珍 Po Kwai Chun Mandy
2018 LCA 岑旗開 Shum Kei Hoi Alex
2018 LCA 蕭美蓮 Siu Mei Lin Vico
2018 LCA 蘇婉薇 So Yuen May Teresa
2018 LCA 孫漫殷 Soon Mang Yan Sara
2018 LCA 宋月玲 Sung Yuet Ling
2018 LCA 施嘉義 Sy Ka Yee Neil
2018 LCA 戴淑蘭 Tai Suk Lan Penny
2018 LCA 譚鳳萍 Tam Fung Ping
2018 LCA 談德森 Tam Tak Sum Alfred
2018 LCA 談翊霆 Tam Yik Ting
2018 LCA 鄧桂珍 Tang Kwai Chun Jane
2018 LCA 鄧敏玲 Tang Man Ling
2018 LCA 鄧彥才 Tang Yin Choi
2018 LCA 鄧婉貞 Tang Yuen Ching
2018 LCA 鄧月麗 Tang Yuet Lai
2018 LCA 田震南 Tien Chuen Nam Bernard
2018 LCA 湯國忠 Tong Kwok Chung
2018 LCA 謝佩欣 Tse Pui Yan
2018 LCA 黃靜怡 Wong Ching Yi Ann
2018 LCA 黃顯文 Wong Hin Man
2018 LCA 王浩嵐 Wong Ho Laam
2018 LCA 王嘉雯 Wong Ka Man
2018 LCA 黃家寶 Wong Ka Po
2018 LCA 黃麗銘 Wong Lai Ming Rebecca
2018 LCA 黃伯慶 Wong Pak Hing
2018 LCA 黃秀群 Wong Sau Kwan
2018 LCA 黃淑英 Wong Shuk Ying Wendy
2018 LCA 王帥邦 Wong Sui Pong
2018 LCA 黃思雅 Wong Sze Nga
2018 LCA 黃偉光 Wong Wai Kwong Willis
2018 LCA 邱金玲 Yau Kam Ling Carol
2018 LCA 邱麗卿 Yau Lai Hing Joan
2018 LCA 楊靜 Yeung Ching Candy
2018 LCA 葉倩怡 Yip Sin Yee Candy
2018 LCA 余珠燕 Yu Chu Yin Priscilia
2018 LCA 袁德浩 Yuen Tak Ho
2017 LCM 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2017 LCM 陳逸汮 Chan Yat Kwan Garry
2017 LCM 羅永健 Law Wing Kin Kent
2017 LCM 龍子明 Lung Chee Ming George
2017 LCM 吳曼霞 Ng Man Har Cindy
2017 LCM 黃錦成 Wong Kam Shing Matthew
2017 LCL 歐健華 Au Kin Wa Kitty
2017 LCL 陳倬延 Chan Cheuk Yin Churchill
2017 LCL 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2017 LCL 陳建民 Chan Kin Man Billy
2017 LCL 陳美和 Chan Mei Wo Rebecca
2017 LCL 陳佩和 Chan Pui Wo Wendy
2017 LCL 陳緯國 Chan Wai Kwok Wilson
2017 LCL 陳苑嘉 Chan Yuen Kai Joanne
2017 LCL 張善陽 Cheung Sin Yeung Sam
2017 LCL 張天佑 Cheung Tin Yau Perry
2017 LCL 詹碧華 Chim Pik Wa Cookie
2017 LCL 詹瑞欽 Chim Shui Yam Kenneth
2017 LCL 鍾啟聲 Chung Kai Sing
2017 LCL 戴作林 Dale Julian
2017 LCL 馮寶潔 Fung Bo Kit
2017 LCL 馮鎮華 Fung Chun Wah
2017 LCL 何震峯 Ho Chun Fung Dick
2017 LCL 何詠儀 Ho Wing Yi Winnie
2017 LCL 許俊達 Hui Chun Tat Rex
2017 LCL 許浩勳 Hui Ho Fan Ben
2017 LCL 葉柱林 Ip Chui Lam Clarence
2017 LCL 郭必錚 Kwok Bit Chun Benjamin
2017 LCL 賴振鴻 Lai Chun Hung Alex
2017 LCL 黎燕興 Lai Yin Hing Moon
2017 LCL 林美麗 Lam Mei Lai Edith
2017 LCL 林美玲 Lam Mei Ling Rebecca
2017 LCL 林偉權 Lam Wai Kuen
2017 LCL 劉迪鴻 Lau Tik Hung
2017 LCL 劉佩珊 Lau Pui Shan
2017 LCL 李建臻 Lee Kin Chun
2017 LCL 李惠英 Lee Wai Ying Cherry
2017 LCL 李耀文 Lee Yiu Man Phoebe
2017 LCL 利雨芯 Lee Yu Sum Estella
2017 LCL 李玉珊 Lee Yuk Shan
2017 LCL 梁百騏 Leung Ba Ki Ronald
2017 LCL 梁杏梓 Leung Heng Tse
2017 LCL 李真真 Li Chun Chun Ring
2017 LCL 李胡燕瓊 Li Woo Yin King Cammy
2017 LCL 李玉貞 Li Yuk Ching Vivian
2017 LCL 廖東華 Liu Tung Wah Thomson
2017 LCL 盧世邦 Lo Sai Pong
2017 LCL 呂眾民 Lu Zhong Min
2017 LCL 呂小翠 Lui Siu Chui Moon
2017 LCL 許顯達 Mataragnon Ramon W
2017 LCL 壽曉敏 Sau Hiu Man Ivy
2017 LCL 譚嵐 Tam Lam
2017 LCL 陶玉華 To Yuk Wah Yuki
2017 LCL 曾繼鴻 Tsang Kai Hung Henry
2017 LCL 黃浚彥 Wong Henry
2017 LCL 黃海明 Wong Hoi Ming Jacky
2017 LCL 黃家寶 Wong Ka Po
2017 LCL 黃錦輝 Wong Kam Fai Louis
2017 LCL 黃愛蓮 Wong Oi Lin Irene
2017 LCA 歐健華 Au Kin Wa Kitty
2017 LCA 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2017 LCA 陳嘉文 Chan Ka Man Carman
2017 LCA 陳嘉賢 Chan Ka Yin, Crystal
2017 LCA 陳美梅 Chan Mei Mui May
2017 LCA 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2017 LCA 張浚崑 Cheung Chun Kwan
2017 LCA 張貴鈴 Cheung Kwai Ling Elaine
2017 LCA 張善陽 Cheung Sin Yeung Sam
2017 LCA 張天祐 Cheung Tin Yau
2017 LCA 詹碧華 Chim Pik Wa Cookie
2017 LCA 鍾潔玲 Chung Kit Ling
2017 LCA 何穎欣 Ho Wing Yan
2017 LCA 何紹輝 Ho Siu Fai
2017 LCA 許重鋅 Hui Chung Sun Ryan
2017 LCA 許俊達 Hui Chun Tat Rex
2017 LCA 許浩勳 Hui Ho Fan Ben
2017 LCA 許麗如 Hui Lai Yu Rita
2017 LCA 簡桂卿 Kan Kwai Hing Christina
2017 LCA 關國瀚 Kwan Kwok Hon Michael
2017 LCA 郭必錚 Kwok Bit Chun Benjamin
2017 LCA 賴卓廷 Lai Cheuk Ting
2017 LCA 賴枳荍 Lai Tsz Kiu Mini
2017 LCA 黎綺玲 Lai Yee Ling Elaine
2017 LCA 林紅 Lam Hung
2017 LCA 林美麗 Lam Mei Lai Edith
2017 LCA 劉佩芬 Lau Pui Fan
2017 LCA 劉瑞冰 Lau Sui Ping Janet
2017 LCA 梁兆昌 Leung Siu Cheong
2017 LCA 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching
2017 LCA 利國偉 Li Kwok Wai Raymond
2017 LCA 呂秀麗 Lu Sau Lai
2017 LCA 吳曼霞 Ng Man Har Cindy
2017 LCA 吳靜宜 Ng Ching Yee Jessica
2017 LCA 吳沛珊 Ng Pui Shan
2017 LCA 蕭美蓮 Siu Mei Lin Vico
2017 LCA 宋月玲 Sung Yuet Ling Sandy
2017 LCA 鄧敏玲 Tang Man Ling Mandy
2017 LCA 鄧月麗 Tang Yuet Lai Candice
2017 LCA 曾令平 Tsang Ling Ping Raymond
2017 LCA 黃浚彥 Wong Henry
2017 LCA 黃麗珊 Wong Lai Shan Lisa
2017 LCA 王譯琳 Wong Yik Lam
2017 LCA 楊靜 Yeung Ching Candy
2016 LCL 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2016 LCL 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2016 LCL 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2016 LCL 莊珮嘉 Chong Pui Kar Anita
2016 LCL 戴作林 Dale Julian
2016 LCL 何震峯 Ho Chun Fung Dick
2016 LCL 簡桂卿 Kan Kwai Hing Christina
2016 LCL 羅永健 Law Wing Kin Kent
2016 LCL 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching Trica
2016 LCL 李胡燕瓊 Li Woo Yin King Cammy
2016 LCA 陳博文 Chan Pok Man Pokman
2016 LCA 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2016 LCA 鄭志浩 Cheng Chi Ho
2016 LCA 張浚崑 Cheung Chun Kwan
2016 LCA 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2016 LCA 鍾潔玲 Chung Kit Ling
2016 LCA 何穎欣 Ho Wing Yan
2016 LCA 林紅 Lam Hung
2016 LCA 劉佩芬 Lau Pui Fan Angel
2016 LCA 利國偉 Li Kwok Wai Raymond
2016 LCA 李偉樑 Li Wai Leung
2016 LCA 呂能澤 Lui Nang Chak
2016 LCA 詹嘉儀 Sim Ka Yee
2016 LCA 曾令平 Tsang Ling Ping Raymond
2016 LCA 蔡燕萍 Tsoi Yin Ping
2016 LCA 王玉玲 Wong Yuk Ling
2015 LCL 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2015 LCL 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2015 LCL 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2015 LCL 周善泉 Chow Sin Chuen Kenny
2015 LCL 戴作林 Dale Julian
2015 LCL 何震峯 Ho Chun Fung Dick
2015 LCL 劉偉強 Lau Wai Keung Kinson
2015 LCL 羅永健 Law Wing Kin Kent
2015 LCL 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching Trica
2015 LCL 李胡燕瓊 Li Woo Yin King Cammy
2015 LCL 黃錦成 Wong Kam Shing Matthew
2015 LCL 黃文滔 Wong Man To Johnson
2015 LCA 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2015 LCA 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2015 LCA 張炳坤 Cheung Ping Kwan
2015 LCA 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2015 LCA 鍾潔玲 Chung Kit Ling
2015 LCA 何震峯 Ho Chun Fung Dick
2015 LCA 林美嫣 Lam Mei Yin Minnie
2015 LCA 劉佩芬 Lau Pui Fan Angel
2015 LCA 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching Trica
2015 LCA 利國偉 Li Kwok Wai Raymond
2015 LCA 吳靜宜 Ng Ching Yee Jessica
2015 LCA 詹嘉儀 Sim Ka Yee Joe
2015 LCA 蕭美蓮 Siu Mei Lin Vico
2015 LCA 鄧月麗 Tang Yuet Lai
2015 LCA 曾令平 Tsang Ling Ping Raymond
2015 LCA 曾慧蘭 Tsang Wai Lan Hidy
2014 LCL 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2014 LCL 陳德雄 Chan Tak Hung Roy
2014 LCL 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2014 LCL 鄭麗香 Cheng Lai Heung
2014 LCL 周善泉 Chow Sin Chuen Kenny
2014 LCL 戴作林 Dale Julian
2014 LCL 何震峯 Ho Chun Fung Dick
2014 LCL 何婉顏 Ho Yuen Ngan Wendy
2014 LCL 韓彩雲 Hon Choi Wan
2014 LCL 孔耀良 Hung Yiu Leung
2014 LCL 羅偉強 Law Wai Keung
2014 LCL 羅永健 Law Wing Kin
2014 LCL 李冠群 Lee Kwun Kwan Davey
2014 LCL 李慕潔 Lee Mo Kit Maggie
2014 LCL 利元亨 Lee Yuen Hang Henry
2014 LCL 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching Trica
2014 LCL 林俊華 Lim Chun Wah Tommy
2014 LCL 譚凱寧 Tam Hoi Ling Jennifer
2014 LCL 譚偉權 Tam Wai Kuen Stanley
2014 LCL 鄧桂珍 Tang Kwai Chun Jane
2014 LCL 黃淑嫻 Wong Suk Han
2014 LCR 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2014 LCA 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2014 LCA 陳美美 Chan Mei Mei
2014 LCA 陳碧儀 Chan Pik Yi Barbara
2014 LCA 陳慧明 Chan Wai Ming
2014 LCA 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2014 LCA 張啟雄 Cheung Kai Hung
2014 LCA 張炳坤 Cheung Ping Kwan
2014 LCA 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2014 LCA 莊珮嘉 Chong Pui Kar Anita
2014 LCA 周嶢柟 Chow Hiu Nam
2014 LCA 鍾潔玲 Chung Kit Ling
2014 LCA 郭敏玲 Kwok Man Ling
2014 LCA 賴枳荍 Lai Tsz Kiu Mini
2014 LCA 黎昕霖 Lai Yan Lam
2014 LCA 林紅 Lam Hung
2014 LCA 林美嫣 Lam Mei Yin
2014 LCA 劉佩芬 Lau Pui Fan Angel
2014 LCA 柳懿茜 Lau Yee Sai Toby
2014 LCA 梁愷欣 Leung Hoi Yan Maggie
2014 LCA 梁家穎 Leung Ka Wing
2014 LCA 梁源燦 Leung Yuen Chan Sunny
2014 LCA 利國偉 Li Kwok Wai Raymond
2014 LCA 李榮康 Li Wing Hong Jimmy
2014 LCA 李胡燕瓊 Li Woo Yin King Cammy
2014 LCA 藍美玲 Nam Mei Ling Connie
2014 LCA 吳夏燕 Ng Ha Yin
2014 LCA 彭潤成 Pang Yun Sing Miggey
2014 LCA 詹嘉儀 Sim Ka Yee Joe
2014 LCA 蕭美蓮 Siu Mei Lin Vico
2014 LCA 孫苡華 Sun Yi Wah Pat
2014 LCA 曾令平 Tsang Ling Ping
2014 LCA 徐麗娟 Tsui Lai Kuen Wendy
2014 LCA 黃錦賢 Wong Kam Yin
2014 LCA 黃麗珊 Wong Lai Shan
2014 LCA 王玉玲 Wong Yuk Ling
2013 LCL 簡文慧 Kan Man Wai Daisy
2013 LCL 彭潤成 Pang Yun Sing Miggey
2013 LCL 阮敏靈 Yuen Man Ling
2013 LCR 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2013 LCR 黎綺玲 Lai Yee Ling Elaine
2013 LCR 劉佩芬 Lau Pui Fan Angel
2013 LCR 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching Trica
2013 LCA 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2013 LCA 陳淑玲 Chan Shuk Ling Vienn
2013 LCA 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2013 LCA 鄭志文 Cheng Chi Man
2013 LCA 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2013 LCA 趙麗斯 Chiu Lai Sze
2013 LCA 莊珮嘉 Chong Pui Kar Anita
2013 LCA 周桂芬 Chow Kwai Fun Fanny
2013 LCA 鍾潔玲 Chung Kit Ling
2013 LCA 何震峯 Ho Chun Fung
2013 LCA 何謙庸 Ho Qian Yong
2013 LCA 葉碧慧 Ip Pik Wai Koey
2013 LCA 簡桂卿 Kan Kwai Hing Christina
2013 LCA 郭小蓮 Kwok Siu Lin Yvonne
2013 LCA 賴鳳微 Lai Tsz Kiu Mini (Previous Name: Lai Fung Mei)
2013 LCA 黎綺玲 Lai Yee Ling Elaine
2013 LCA 林紅 Lam Hung
2013 LCA 林美嫣 Lam Mei Yin
2013 LCA 劉佩芬 Lau Pui Fan Angel
2013 LCA 羅玉珍 Law Yuk Chun
2013 LCA 李源英 Lee Choun Ying
2013 LCA 梁駿謙 Leung Chun Him Jacky
2013 LCA 梁家穎 Leung Ka Wing
2013 LCA 梁永健 Leung Wing Kin
2013 LCA 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching Trica
2013 LCA 李真真 Li Chun Chun
2013 LCA 利國偉 Li Kwok Wai Raymond
2013 LCA 李麗英 Li Lai Ying
2013 LCA 李榮康 Li Wing Hong Jimmy
2013 LCA 李胡燕瓊 Li Woo Yin King Cammy
2013 LCA 羅小波 Lo Siu Po
2013 LCA 莫偉鴻 Mok Wai Hung
2013 LCA 詹嘉儀 Sim Ka Yee Joe
2013 LCA 蕭美蓮 Siu Mei Lin Vico
2013 LCA 黃麗珊 Wong Lai Shan
2013 LCA 黃淑儀 Wong Suk Yee
2013 LCA 黃達民 Wong Tat Man
2013 LCA 黃詠怡 Wong Wing Yee Sanda
2013 LCA 黃婉冰 Wong Yuen Bing
2013 LCA 邱金玲 Yau Kam Ling
2013 LCA 葉錦屏 Yip Kam Ping
2013 LCA 虞巧紅 Yu Hau Hung
2013 LCA 余淑慧 Yu Suk Wai Anna
2012 LCL 焦慧玲 Chiu Wai Ling Sandy
2012 LCL 呂宇俊 Lui Yue Chun
2012 LCL 黃文健 Wong Man Kin
2012 LCL 袁詠霞 Yuen Wing Ha Annette
2012 LCR 陳惠霞 Chan Wai Ha
2012 LCR 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2012 LCR 黎綺玲 Lai Yee Ling Elaine
2012 LCR 劉佩芬 Lau Pui Fan Angel
2012 LCR 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching Trica
2012 LCA 陳淑玲 Chan Shuk Ling Vienn
2012 LCA 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2012 LCA 張芷茵 Cheung Chi Yan Yvonne
2012 LCA 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2012 LCA 趙麗斯 Chiu Lai Sze Alice
2012 LCA 周桂芬 Chow Kwai Fun Fanny
2012 LCA 賴鳳微 Lai Fung Mei
2012 LCA 黎雯芳 Lai Man Fong June
2012 LCA 黎綺玲 Lai Yee Ling Elaine
2012 LCA 劉治敏 Lau Chi Man Boey
2012 LCA 劉佩芬 Lau Pui Fan Angel
2012 LCA 彭潤成 Pang Yun Sing Miggey
2012 LCA 詹嘉儀 Sim Ka Yee Joe
2012 LCA 黃翠儀 Wong Chui Yi Michelle
2012 LCA 虞巧紅 Yu Hau Hung Suzanne
2011 LCL 焦慧玲 Chiu Wai Ling Sandy
2011 LCL 呂宇俊 Lui Yue Chun
2011 LCL 黃文健 Wong Man Kin Ken
2011 LCL 袁詠霞 Yuen Wing Ha Annette
2011 LCR 陳惠霞 Chan Wai Ha
2011 LCR 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2011 LCR 黎綺玲 Lai Yee Ling Elaine
2011 LCR 劉佩芬 Lau Pui Fan Angel
2011 LCR 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching Trica
2011 LCA 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2011 LCA 陳淑玲 Chan Shuk Ling Vienn
2011 LCA 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2011 LCA 張芷茵 Cheung Chi Yan Yvonne
2011 LCA 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2011 LCA 趙麗斯 Chiu Lai Sze Alice
2011 LCA 周桂芬 Chow Kwai Fun Fanny
2011 LCA 賴鳳微 Lai Fung Mei
2011 LCA 黎雯芳 Lai Man Fong June
2011 LCA 黎綺玲 Lai Yee Ling Elaine
2011 LCA 林紅 Lam Hung
2011 LCA 劉治敏 Lau Chi Man Boey
2011 LCA 劉佩芬 Lau Pui Fan Angel
2011 LCA 吳金耀 Ng Kam Yiu Teng
2011 LCA 彭潤成 Pang Yun Sing Miggey
2011 LCA 詹嘉儀 Sim Ka Yee Joe
2011 LCA 黃翠儀 Wong Chui Yi Michelle
2011 LCA 虞巧紅 Yu Hau Hung Suzanne
2010 LCL 陳麗玲 Chan Lai Ling
2010 LCL 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2010 LCL 方慧敏 Fong Wai Man Helina
2010 LCL 孔耀良 Hung Yiu Leung
2010 LCL 葉碧慧 Ip Pik Wai Koey
2010 LCL 郭慧儀 Kwok Wai Yee Ellen
2010 LCL 林桂蘭 Lam Kwai Lan
2010 LCL 林麗英 Lam Lai Ying Shelen
2010 LCL 雷熹明 Lui Hey Ming
2010 LCL 馬俊雄 Ma Chun Hung Eddie
2010 LCL 吳少玲 Ng Siu Ling
2010 LCL 蘇澤勳 So Chak Fun Benson
2010 LCL 蘇小燕 So Siu Yin Amy
2010 LCL 丁美珍 Ting Mei Chun Karen
2010 LCL 黃錫麗 Wong Sik Lai Sally
2010 LCR 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2010 LCR 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2010 LCR 馮燕珍 Fung Yin Chun Kitty
2010 LCR 劉佩芬 Lau Pui Fan Angel
2010 LCR 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching Trica
2010 LCR 李胡燕瓊 Li Woo Yin King Cammy
2010 LCR 詹嘉儀 Sim Ka Yee Joe
2010 LCR 黃翠儀 Wong Chui Yi Michelle
2010 LCR 黃少敏 Wong Siu Man Raymond
2010 LCR 李美蘭 Lee Mei Lan Joe
2010 LCA 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2010 LCA 陳婉碧 Chan Yuen Pik Queenie
2010 LCA 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2010 LCA 趙麗斯 Chiu Lai Sze
2010 LCA 何俊恒 Ho Chun Hang Steven
2010 LCA 劉佩芬 Lau Pui Fan Angel
2010 LCA 劉婉雯 Lau Yuen Man Joanne
2010 LCA 馬俊雄 Ma Chun Hung Eddie
2010 LCA 彭潤成 Pang Yun Sing Miggey
2010 LCA 詹嘉儀 Sim Ka Yee Joe
2010 LCA 曾結儀 Tsang Kit Yee
2009 LCL 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2009 LCL 陳美芳 Chan Mi Fong Michelle
2009 LCL 陳碧琪 Chan Pik Ki Pat
2009 LCL 鄭敏儀 Chang Man Yee Mandy
2009 LCL 林麗達 Lam Lai Tat Rita
2009 LCL 劉雙伍 Lau Sheung Ng Gary
2009 LCL 羅偉強 Law Wai Keung Louie
2009 LCL 梁秋玲 Leung Chau Ling Alison
2009 LCL 梁海倫 Leung Hoi Lun Helen
2009 LCL 梁彥恆 Leung Yin Hang Lawrence
2009 LCL 盧美媯 Lo Mi Fei
2009 LCL 魯月華 Lo Yuet Wah Louisa
2009 LCL 麥明輝 Mak Ming Fai Edward
2009 LCL 彭文龍 Pang Man Lung William
2009 LCL 鄧耀能 Tang Yiu Nang Chris
2009 LCL 黃翠儀 Wong Chui Yi Michelle
2009 LCL 王碧君 Wong Pik Kwan Connie
2009 LCL 王瑞琴 Wong Sui Kam Jenny
2009 LCL 黃有生 Wong Yau Sang
2009 LCL 海燕 Ye Hai Yan Ivy
2009 LCL 楊業基 Yeung Yip Kei Freddy
2009 LCR 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2009 LCR 劉佩芬 Lau Pui Fan Angel
2009 LCR 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching Trica
2009 LCR 李真真 Li Chun Chun Ring
2009 LCR 李胡燕瓊 Li Woo Yin King Cammy
2009 LCA 陳嘉賢 Chan Ka Yin Crystal
2009 LCA 陳子樂 Chan Tsz Lok Peter
2009 LCA 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2009 LCA 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2009 LCA 林沛堅 Lam Pui Kin Harrison
2009 LCA 劉佩芬 Lau Pui Fan Angel
2009 LCA 李潔儀 Lee Kit Yee Kitty
2009 LCA 李群潔 Lee Kwan Kit Mabel
2009 LCA 李真真 Li Chun Chun Ring
2009 LCA 雷佩賢 Lui Pui Yin Emily
2009 LCA 彭潤成 Pang Yun Sing Miggey
2009 LCA 詹嘉儀 Sim Ka Yee
2009 LCA 蘇澤勳 So Chak Fun Benson
2009 LCA 黃翠儀 Wong Chui Yi Michelle
2009 LCA 黃文珊 Wong Man Shan
2009 LCA 王偉儀 Wong Wai Yee Veronica
2009 LCA 黃婉翔 Wong Yuen Cheung Fanny
2008 LCL 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2008 LCL 趙雨彬 Chiu Yu Bun
2008 LCL 莊珮嘉 Chong Pui Kar Anita
2008 LCL 鍾惠恩 Chung Wai Yan Vinla
2008 LCL 戴作林 Dale Julian
2008 LCL 馮燕珍 Fung Yin Chun Kitty
2008 LCL 何震峰 Ho Chun Fung Dick
2008 LCL 何春玲 Ho Chun Ling
2008 LCL 簡桂卿 Kan Kwai Hing Christina
2008 LCL 黎淑美 Lai Shuk Mei Clara
2008 LCL 羅永健 Law Wing Kin Kent
2008 LCL 李美蘭 Lee Mei Lan Joe
2008 LCL 梁漢忠 Leung Hon Chung Sammy
2008 LCL 梁兆昌 Leung Siu Cheong
2008 LCL 梁胡燕貞 Leung Woo Yin Ching Trica
2008 LCL 李真真 Li Chun Chun Ring
2008 LCL 李胡燕瓊 Li Woo Yin King Cammy
2008 LCL 敖君烈 Ngo Kwan Lit Kelvin
2008 LCL 陶健輝 To Kin Fai Eddy
2008 LCL 黃富華 Wong Fu Wah Louis
2008 LCL 黃錦霞 Wong Kam Ha Connie
2008 LCL 黃少敏 Wong Siu Man Raymond
2008 LCL 黃惠娟 Wong Wai Kuen Winnie
2008 LCL 黃詠怡 Wong Wing Yee Sanda
2008 LCA 陳子樂 Chan Tsz Lok
2008 LCA 陳慧英 Chan Wai Ying Susanna
2008 LCA 張佩蘭 Cheung Pui Lan Betty
2008 LCA 林佩芬 Lau Pui Fan
2008 LCA 李兆楠 Lee Siu Nam Erikku
2008 LCA 李真真 Li Chun Chun Ring
2008 LCA 呂宜玉 Lui Yu Yuk Eva
2008 LCA Tong Suet Fong Edith
2008 LCA Tse Mei Fung Ronnie
2008 LCA 王偉儀 Wong Wai Yee Veronica
2007 LCL 陳漢良 Chan Hon Leung Danny
2007 LCL 陳潔恩 Chan Kit Yan Kit
2007 LCL 陳奕林 Chan Yik Lam Belio
2007 LCL 張志明 Cheung Chi Ming Ricky
2007 LCL 張艷濬 Cheung Yim Shuen Annie
2007 LCL 張玉珍 Cheung Yuk Chun Peggy
2007 LCL 趙克宏 Chiu Hark Wan Jay
2007 LCL 何耀麟 Ho Yiu Lun Henry
2007 LCL 許少鳳 Hui Siu Fung Judy
2007 LCL 鄺健民 Kwong Kin Man Danny
2007 LCL Lai Shui Kuen
2007 LCL 賴玉珍 Lai Yuk Chun Jessie
2007 LCL 劉家駒 Lau Ka Kui Apollo
2007 LCL 劉國明 Lau Kwok Ming Samuel
2007 LCL 羅家遠 Law Ka Yuen Franki
2007 LCL 梁漢鈞 Leung Hon Kwan Simon
2007 LCL 盧金葵 Loo Kam Kwai Sally
2007 LCL 麥嘉殷 Mak Ka Yan Maryann
2007 LCL 伍啟文 Ng Kai Man Man
2007 LCL 聶政強 Nip Ching Keung Ken
2007 LCL 盛家玉 Shing Ka Yuk Florence
2007 LCL 蘇家賢 Soo Ka Yin Gary
2007 LCL 譚偉權 Tam Wai Kuen Stanley
2007 LCL 鄧錦添 Tang Kam Tim
2007 LCL 謝蘇菲 Tse So Fei Sophie
2007 LCL 尹貴榮 Wan Kwai Wing Johnny
2007 LCL 黃頌恩 Wong Chung Yan Angela
2007 LCL 王麗珍 Wong Lai Chun Jovy
2007 LCL 王麗玲 Wong Lai Ling
2007 LCL 胡志傑 Woo Chi Kit
2007 LCL 甄少玉 Yan Siu Yuk Maggie
2007 LCA 陳建邦 Chan Kin Pong
2007 LCA 陳麗玲 Chan Lai Ling Ella
2007 LCA 陳美華 Chan Mei Wah
2007 LCA 鍾寶明 Chung Po Ming Violet
2007 LCA 何淑貞 Ho Shuk Ching
2007 LCA 何小慧 Ho Siu Wai
2007 LCA 李顯文 Lee Hin Man Hillman
2007 LCA 梁靜雯 Leung Ching Man Mandy
2007 LCA 廖慧鴻 Liu Wai Hung Stella
2007 LCA 布桂珍 Po Kwai Chun Mandy
2007 LCA 譚珍誠 Tam Chun Shing Agnes
2007 LCA 譚玉琴 Tam Yuk Kam Tinnie
2007 LCA 曾金芳 Tsang Kam Fong Dorothy
2007 LCA 崔耀海 Tsui Yiu Hoi Edwin
2007 LCA 王偉儀 Wong Wai Yee Veronica
2007 LCA 黃宏梅 Wong Wang Mui Elsa
2007 LCA 邱四華 Yau Sze Wa Stella
2007 LCA 易寶蓮 Yick Po Lin Pauline
2007 LCA 袁子彤 Yuen Chi Hung Ricky
2006 LCL 陳志堅 Chan Chi Kin Johnny
2006 LCL 陳佐洺 Chan Jor Ming
2006 LCL 陳炎光 Chan Yim Kwong
2006 LCL 周開源 Chau Hoi Yuen Steven
2006 LCL 周善泉 Chow Sin Chuen Kenny
2006 LCL 朱少君 Chu Siu Kwan Bernie
2006 LCL 朱偉康 Chu Wai Hong William
2006 LCL 馮綺雲 Fung Yee Wan Antonia
2006 LCL 郭春光 Kwok Chun Kwong Albert
2006 LCL 賴國偉 Lai Kwok Wai Villy
2006 LCL 林樹洪 Lam Shu Hung Cassidy
2006 LCL 劉秋源 Lau Chau Yuen Anky
2006 LCL 劉光琪 Lau Kong Kei
2006 LCL 劉寶堅 Lau Po Kin Angela
2006 LCL 李冠群 Lee Kwun Kwan Davey
2006 LCL 李慕潔 Lee Mo Kit Maggie
2006 LCL 梁志文 Leung Chi Man Samuel
2006 LCL 梁嘉寶 Leung Ka Po Kenneth Paul
2006 LCL 龍子明 Lung Chee Ming George
2006 LCL 施扶民 Sze Fu Man Leon
2006 LCL 鄧樂禧 Tang Lok Hei Gloria
2006 LCL To Wai Luen Alan
2006 LCL 崔偉騏 Tsui Wai Kay Raymond
2006 LCL 黃錦成 Wong Kam Shing Matthew
2006 LCL 王君傑 Wong Kwan Kit Jeff
2006 LCL 王傲山 Wong Ngao San Marcus
2006 LCL 黃德超 Wong Tak Chiu Sammy
2006 LCL 黃偉恒 Wong Wai Hang Lawrence
2006 LCL 王有成 Wong Yau Shing Francis
2006 LCL 黃如花 Wong Yu Fa Peggy
2006 LCL 黃容富 Wong Yung Fu Boaz
2006 LCL 楊麗娥 Yeung Lai Ngo Corinna
2006 LCL 容永祺 S B S, M H, J P Yung Wing Ki Samuel
2006 LCA Cheung Yuk Chun Peggy
2006 LCA 鍾寶明 Chung Po Ming Violet
2006 LCA 何婉玲 Ho Yuen Ling Elaine
2006 LCA 劉泳思 Lau Wing Sze Janet
2006 LCA 李顯文 Lee Hin Man Hillman
2006 LCA 梁靜雯 Leung Ching Man Mandy
2006 LCA 廖慧鴻 Liu Wai Hung Stella
2006 LCA 譚珍誠 Tam Chun Shing Agnes
2006 LCA 鄧英勤 Tang Ying Kan Daisy
2006 LCA 徐福華 Tsui Fuk Wah Zenith
2006 LCA 黃宏濤 Wong Wang Tau Leo
2006 LCA 黃如花 Wong Yu Fa Peggy
2006 LCA 邱四華 Yau Sze Wa Stella
2006 LCA 易寶蓮 Yick Po Lin Pauline
2006 LCA 袁子彤 Yuen Chi Hung Ricky